سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

تنها چیزی که..

 تـنهـــــــا چیزی که خرجـــــــی ندارد


جـــــــاری شدن در ذهـــــــن دیـــــــگران است....

پس آنگونه جاری شـــــــوید که

خنـــــــده بر لبانشـــــــان نـــــــقش بـــــــبندد ...

نه نـــــــفرت در دلشـــــــان...
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب: تنها چیزی که,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:4 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

دل

 فرقــــــــــــی ندارد یکرنگ باشی ؛


  یا چند رنگ !

  برای دلی که کورنگـــــــــــــــی دارد ... !!!
 
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:دل,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:0 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

زمــــــــان

   زمـــــــــــان آدم‌ها را دگرگون می‌کند


  اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد.

  هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد

  میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خـــــــــــاطره نیست.
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:زمــــــــان,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:53 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

آدم ها..

   آدم ها لــــــــــالت می کنند...


  بعد هی می پرسند...

  چرا حـــــــــــــرف نمی زنی؟؟!

  این خنده دارترین نمایشنـــــــــــــامه ی دنیاست!
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:آدم ها,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:42 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

دلم

  دلــــــــــــــــــــــم را کسانی شکستند که هرگز

 
  دلــــــــــــــم به شکستن دلشان راضی نمی شد
 
 
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:دلم,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:32 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]