سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

دنیای ساده.....

ادم برفی دنیای ساده ایست

اگر برف بیاید هست واگر برف نیاید نیست

مثل من که اگر تو باشی هستم

واگر تو نباشی....

[ یک شنبه 13 مرداد 1392برچسب:, ] [ 16:17 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]